NL EN

CERA-2

CERA-2

▪ De compacte en geluidsarme CERA-unit is voorzien van toevoer- en retourkanaalaansluitingen. De unit is inwendig geïsoleerd, waarbij de luchtstroom niet in aanraking met deze isolatie komt.

▪ Luchtdichte constructie welke voldoet aan de luchtdichtheidsklasse Luka C.

▪ Plug & play levering, waarbij de unit is voorzien van standaard software behorende bij de CERA-regeling. Deze regeling is opgebouwd uit een BACnet regelaar, gecombineerd met een Flo-Cross precisie-meetorgaan voor nauwkeurige CO2-meting en -regeling. Optioneel is de unit op afstand te beheren.

▪ Bij gebruik van de afzuigkap in de keuken, wordt via een schakelaar de benodigde luchthoeveelheid toegevoerd. Optioneel is het mogelijk om bij gebruik van de badkamer, via een automatische regelkring de luchthoeveelheid op basis van RV-waarde te sturen.

▪ De CERA unit wordt geleverd vrij van ventilator en filters; hierdoor wordt het verkrijgen van toegang tot tot de woning voor het plegen van onderhoud tot een minimum beperkt.

▪ Unit type CERA-2 meet het CO2-gehalte in zowel de woonkamer als de slaapkamer; een speciale 3-wegklep is uitgevoerd met een servomotor en stuurt de lucht naar de gevraagde ruimte.